Για την πλοήγηση


Αλλεργικα Τεστ


H ανεύρεση των εισπνεόμενων αλλεργιογόνων πραγματοποιείται μέσω μιας ανώδυνης εξέτασης, του σκαρφισμού του δέρματος.  

Είναι μία ανώδυνη εξέταση που μπορεί να πραγματοποιηθεί σε παιδιά από 4 ετών και πάνω.
Αξιολογείται η έκταση της ερυθρότητας και το οίδημα του πομφού που θα δημιουργηθεί από τον σκαρφισμό του δέρματος. Κατατάσσεται σε 4 βαθμούς και αξιολογούνται οι βαθμοί 3 και 4.

Follow us

Με αυτό το σύνδεσμο φεύγετε από την τρέχουσα σελίδα. Στόχος : Facebook