Για την πλοήγηση


ΟΞΥΜΕΤΡΙΑ


Μέτρηση του κορεσμού του αίματος.
Υπάρχει η δυνατότητα με το οξύμετρο, ένα απλό μηχάνημα που τοποθετείται  σε οποιοδήποτε  δάκτυλο του χεριού, να μετρηθεί το ποσοστό του οξυγόνου που είναι διαλυμένο στην συστηματική κυκλοφορία.
Η φυσιολογική τιμή κυμαίνεται μεταξύ 94-100%.
Τιμές που κυμαίνονται  μεταξύ 90-94% έχουν υψηλή πιθανότητα να αντιστοιχούν σε Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Τότε ειναι απαιραίτητο να ελεγχθούν τα αέρια αίματος του ασθενούς, με τη λήψη αρτηριακού αίματος και τη χρήση  ενός αναλυτή αερίων αίματος, που διαθέτει το ιατρείο.
Τιμές κάτω από 90% αντιστοιχούν σε Αναπνευστική Ανεπάρκεια. Εκεί γίνεται ανάλυση των αερίων αίματος  του ασθενούς και  χορηγείται κατοίκον οξυγονοθεραπεία σε διάφορες μορφές.

Δυνατότητα καταγραφής οξυμετρίας κατά την κόπωση.

Follow us

Με αυτό το σύνδεσμο φεύγετε από την τρέχουσα σελίδα. Στόχος : Facebook